CCIFER lansează Cartea Albă a Construcțiilor

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER) a lansat Cartea Albă a Construcțiilor, care conține 35 de măsuri propuse de mediul de afaceri pentru deblocarea și încurajarea proiectelor de infrastructură și construcții din România.  

home improvement”Anul acesta, CCIFER marchează 20 de ani de implicare în România și cu un set de propuneri elaborate de experții grupului de lucru Construcții și Infrastructură, prin care Camera își aduce contribuția la rezolvarea unuia dintre blocajele structurale ale economiei românești: infrastructura. Sunt măsuri care vizează procesul de achiziții publice, mecanismele de reglementare ale pieței, relațiile dintre beneficiari și contractanți, managementul companiilor de stat, calitatea materialelor și a procesului de producție, relația dintre beneficiarii finali companii private și subcontractori, promovarea proiectelor realizate în parteneriat public-privat și formarea profesională. Propunem aceste măsuri, ca parteneri de dialog, autorităților și ne oferim toată expertiza, timpul și resursele pentru a contribui la implementarea lor și la relansarea unui sector crucial pentru economia României”, a declarat Adriana Record, director executiv al CCIFER.

Investitorii străini urmăresc starea infrastructurii unei țări înainte de a investi, iar deciziile lor depind de rezultatele acestei analize, pentru că infrastructura este un indicator esențial al competitivității unei economii. Primul pas pentru a recupera întârzierile înregistrate de România în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii ar fi reformarea procesului de achiziții publice, prin măsuri precum realizarea caietului de sarcini de către o entitate privată, imparțială și specializată, independentă de autoritatea publică; profesionalizarea comisiilor de evaluare a ofertelor; descurajarea contestațiilor abuzive; utilizarea cu prioritate a criteriului ”cel mai bun raport calitate-preț” și nu a criteriului ”cel mai scăzut preț”, ținând cont de factori de evaluare ce privesc riscul financiar sau judiciar; asigurarea independenței inginerului supervizor.

Totodată, CCIFER propune aplicarea unui sistem obiectiv de certificare a companiilor, care să ateste competențele și capacitatea de execuție a acestora, precum și respectarea legii și a condițiilor pieței. O altă măsură propusă este publicarea unei liste negre cu companii contractante care au fost eliminate din cadrul unor contracte de achiziții publice, fie pentru că nu și-au respectat angajamentele asumate, fie pentru că le-au executat defectuos.