Creditare: Creştere la lei, scădere la euro

Soldul creditelor pentru locuinţe exprimate în lei este în creştere continuă de la începutul anului.

Potrivit celor mai recente date publicate de Banca Naţională a României, soldul total al creditelor pentru locuinţe, acordate în lei şi euro a ajuns, în luna iunie, la 47,97 miliarde de euro. Prin comparaţie, în luna iunie 2014, soldul – reprezintă evoluția lunară a volumului creditelor existente – era de 41,71 miliarde de lei.

O tendinţă interesantă ce rezultă din analiza detalor BNR este că preferinţa populaţiei pentru creditele acordate în moneda naţională a crescut. Astfel, soldul creditelor acordate în lei a ajuns, în iunie, la 13,54 miliarde de lei. Prin comparaţie, în iunie 2014, nivelul era de 5,9 miliarde de lei, iar la începutul acestu an, în ianuarie, acesta se situa la 9,86 miliarde de lei.

Soldul creditelor pentru locuinţe acordate în euro este încă mult mai mare faţă de cel al împrumuturilor acordate în lei, însă tendinţa este de scădere. Astfel, în iunie, soldul împrumuturilor acordate în euro a ajuns la 34,43 miliarde de lei, faţă de 35,81 miliarde de lei în iunie 2014 şi 35,23 miliarde de lei la începutul acestui an, în ianuarie.

Definiţie

Creditele pentru locuinţe includ creditele acordate gospodăriilor populaţiei în scopul investirii în locuinţe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii sau în scopul renovării locuinţelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietăţi rezidenţiale care sunt folosite în scopul achiziţionării de locuinţe, precum şi alte credite pentru achiziţionarea de locuinţe efectuate pe baza unei garanţii personale sau a altor forme de active.