De ce facilități poți beneficia în această perioadă? Recomandările ABI

Multe dintre agențiile imobiliare din România sunt organizate juridic sub formă de IMM sau PFA/II/IF, motiv pentru care, unii dintre cei activi pe piață pot beneficia de o serie de măsuri luate de Guvern pentru sprijinirea mediului de afaceri în contextul generat de răspândirea noului coronavirus. Iată care sunt sfaturile reprezentanților Asociației Brokerilor Imobiliari (ABI) în acest sens.

1. Este important să obțineri un certificat pentru situații de urgență (CSU)

Acesta poate fi solicitat de către operatorii economici care, în urma instituirii stării de urgență, au înregistrat reducerea încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Documentul va fi disponibil din 31 martie, pe http://prevenire.gov.ro/Găsiți aici mai multe detalii privind acordarea CSU.

2. Persoanele juridice pot beneficia, conform OUG nr. 29/2020 și OUG nr. 30/2020 de următoarele drepturi/facilități (extras)

  • termenul de declarare și plată pentru obligațiile fiscale scadente la momentul publicării prezentei ordonanțe de urgență (i.e., 21 martie 2020), rămâne 25 martie, dar nu se se calculează și datorează dobânzi și penalități, iar aceste obligații nu se vor considera restante, în sensul Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare
  • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești în materie penală; Măsurile de mai sus privind suspendarea și obligațiile fiscale accesorii vor înceta în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
  • Se prorogă până pe data de 30 iunie termenul de plată privind impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport datorat la 31 martie 2020 (cu păstrarea bonificației aferente, în ipoteza plății integrale a obligațiilor până la 30 iunie inclusiv).
  • IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autorități și dețin certificatul de situație de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și pentru plata chiriei aferente sediului social și sediilor secundare.
  • Se instituie prezumția relativă de caz de forță majoră, împrejurarea absolut imprevizibilă, invincibilă și impredictibilă la care se referă art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei, care a afectat activitatea IMM, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi impredictibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

Consultă aici OUG nr 29/2020, versiune completă.

Consultă aici OUG nr30/2020, versiune completă

3. Măsuri de sprijin pentru PFA

Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria descrisă de art. XV al OUG nr. 30/2020, mai exact ”alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”.

În situația în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, beneficiază, pe perioada stării de urgență, de o indemnizație egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, acordată din bugetul general consolidat.

4. Dacă aveți calitatea de angajat, atunci puteți beneficia de mai multe măsuri de protecție socială – șomaj, suspendarea contractului de muncă sau șomajul tehnic

Angajatorul va face toate demersurile privind șomajul tehnic, conform Codului Muncii, și se va adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor pentru șomajul tehnic destinate angajaților. Mai multe detalii despre șomajul tehnic aici.

5. Amânarea ratelor pentru creditele bancare

Dacă aveți credite pe persoană juridică sau fizică, puteți solicita amânarea plății ratelor până la 9 luni. Ordinul poate fi consultat aici.

„Această masură poate să ne ajute pe plan personal, dar poate să fie un factor perturbator pentru sistemul bancar, iar industria imobiliară depinde de finanțarea băncilor și sperăm ca efectele să nu fie negative. Ordonanța a fost publicată, dar deocamdata așteptăm normele ca să vedem cum se va aplica”, adaugă reprezentanții ABI într-un comunicat de presă.

Citește și: COVID-19, filmul evenimentelor și cum a gestionat SVN România situația. Pulsul pieței la ora actuală și perspectivele de viitor ale sectorului rezidențial

Citește și: Valentin Morar, Wallberg Properties – „O criză imobiliară reală nu va fi, acest moment nu a surprins piața imobiliară într-o bulă”

Citește și: Recomandările ADIRU pentru dezvoltatori: „Continuarea activității este absolut necesară”, dar fiți prudenți și asigurați siguranța angajaților și clienților

Jurnalist cu 12 ani de experiență în presă online, media și comunicare, care s-a alăturat echipei Imobiliare.ro în 2017. Activitatea sa este orientată pe segmentul B2B, concentrându-se pe subiecte de interes pentru specialiștii din real estate și construcții, știri, analize și proiecte editoriale menite să evidențieze realitatea de la nivelul pieței. (Contact: [email protected])