O lege propusă de PNL ar reorganiza DIN TEMELII piața rezidențială nouă

Proiectul de lege inițiat de PNL vizează supravegherea, prin intermediul ANL, a normelor de protecţie a consumatorului pe piața rezidențială nouă.

O lege propusa de PNL ar reorganiza din temelii piata rezidentiala autohtona

Doi deputaţi PNL au depus o iniţiativă la Senat care prevede o serie de cerinţe considerate „fundamentale” pentru dezvoltatorii imobiliari. Documentul prevede ca Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) să devină autoritatea însărcinată cu supravegherea respectării normelor de protecţie a consumatorului în dezvoltarea proiectelor imobiliare. Potrivit Mediafax, instituţia de stat ar urma să înregistreze proiectele imobiliare din România, să se asigure de respectarea condiţiilor stabilite la înregistrarea acestora, dar și să sancţioneze dezvoltatorii imobiliari.

Soluția pentru o piață imobiliară privită cu suspiciune?

Cei doi deputaţi liberali, anume Gabriel Andronache şi Florin Roman, arată în expunerea de motive a proiectului de lege, înregistrat în procedură de urgenţă la Senat, că „necesitatea socială pentru reglementarea legislativă în domeniul imobiliar este stringentă”, întrucât „actualul cadru legislativ, restrâns ca întindere şi dispersat în multe reglementări cu putere juridică diferită, determină creşterea numărului reclamaţiilor românilor care se simt înşelaţi, dar şi a situaţiilor în care viaţa proprietarilor este în pericol în propria casă”. Aceștia precizează, totodată, că „structurile asociative” din domeniul imobiliar consideră necesară reglementarea pieţei de dezvoltare imobiliară şi cea a construcţiilor.

„În prezent, piaţa imobiliară este privită cu suspiciune de consumatori, doar 38% au încredere că o tranzacţie imobiliară nu este o păcăleală. Acest sector este întrecut doar de cel al maşinilor second-hand, unde cumpărătorii au încredere doar într-un procent de 36% că tranzacţia este corectă. În acest moment, legislaţia din domeniul construcţiilor este una permisivă, ceea ce face apariţia chiar şi a cazurilor în care proprietarii mor incendiaţi în propria casă. Important de menţionat că această lege nu este una împotriva dezvoltatorilor, ci îşi propune să stabilească un set de reguli care trebuie respectat atunci când se construieşte şi vinde un spaţiu locativ.”

Expunerea de motive a legii

Fiecare proiect – și fază de construcție – înregistrate la ANL

Potrivit inițiativei legislative, fiecare proiect imobiliar va trebui înregistrat la ANL – în caz contrar, dezvoltatorul va trebui să plătească o amendă de 5% (ulterior de 10%) din valoarea proiectului și nu va putea promova sau comercializa nicio unitate din respectivul ansamblu. De menționat este că fiecare etapă de construcție este considerată un proiect autonom, astfel că înregistrarea la ANL ar trebui obținută pentru fiecare fază, separat. Excepție de la regula înregistrării la ANL vor face doar proiectele imobiliare care nu depăşesc opt unități locative, în toate fazele de construcție.

Potrivit iniţiativei legislative, va trebui ca dezvoltatorii să depună, tot la ANL, și actele necesare pentru construcţie, inclusiv: autorizaţia de construcţie, certificatul de urbanism, planul lucrărilor de construire, detaliile amplasamentului proiectului, modelul de contract pentru rezervare, contractul de vânzare-cumpărare şi actul de transmitere propus spre a fi semnat de către cumpărători, numele şi adresele agenţilor imobiliari care realizează vânzarea, dacă există, numele şi adresele contractanţilor/subcontractanţilor, arhitectului, inginerului şi orice alte persoane implicate în dezvoltarea proiectului propus.

O altă prevedere importantă a legii este că cel puţin 50% din sumele încasate pentru proiectul imobiliar de la beneficiari vor fi depozitate într-un cont separat care să fie păstrat într-o bancă dispusă să acopere prin credit costul construcţiei şi costul terenului.

Proiectul de lege propune şi ca Agenţia Naţională pentru Locuinţe să gestioneze un sistem online pentru depunerea cererii de înregistrare a dezvoltărilor imobiliare. În cazul nerespectării reglementărilor legii, ANL are dreptul de a anula înregistrarea proiectului – ceea ce ar echivala cu o blocare a proiectului până la remedierea situației.

Cumpărătorul, despăgubit în cazul nerespectării reglementărilor

Dezvoltatorul trebuie să ofere informații corecte, clare și precise cu privire la proiect și la proprietățile promovate. În plus, dacă un cumpărător este afectat de o declaraţie falsă sau incorectă conţinută în anunţul de publicitate sau prospect sau în datele tehnice privind modelul de apartament, parcelă sau clădire, dar și dacă intenţionează să se retragă din proiectul propus, acestuia i se restituie întreaga investiţie împreună cu dobânda legală, precum şi o despăgubire în modul prevăzut în prezenta lege. Pentru încălcarea dispoziţiilor legale menţionate anterior, dezvoltatorul va plăti consumatorului păgubit 10% din valoarea locuinţei datorate consumatorului, dacă a fost încălcată una din prevederile cuprinse în lege.

O prevedere cu efecte pe termen mai lung este aceea că, în cazul în care, în termen de doi ani de la încheierea tranzacției, cumpărătorul aduce la cunoștința dezvoltatorului „orice defect structural sau orice defect în manoperă, calitate sau prestarea de servicii sau alte obligaţii ale dezvoltatorului, conform promisiunii de vânzare”, acesta din urmă va avea obligația să remedieze problemele fără taxe suplimentare, în termen de treizeci de zile de la constatare. În caz contrar, cumpărătorii afectaţi au dreptul să primească o despăgubire corespunzătoare, în modul prevăzut de legea în discuție.