Pe 1 iunie intră în vigoare OUG 6/2015. Cum afectează piața imobiliară?

În document sunt prevăzute modificări privitoare la impozitarea tranzacțiilor imobiliare și a veniturilor obținute din chiriile exprimate în valută.

http://www.dreamstime.com/stock-photography-real-estate-accounting-retro-style-composition-subject-d-rendered-image-image52340492Luni, 1 iunie, este data de la care intră în vigoare primele prevederi ale noului Cod Fiscal. Cea mai mediatizată și așteptată modificare adusă de Ordonanța de Urgență a Guvernului 6/2015 este reducerea TVA la alimente și băuturi non-alcoolice, de la 24% la 9%.

Interesul pentru această reducere a TVA este de înțeles, este adevărat că apa și mâncarea satisfac nevoi aflate la baza priamidei lui Maslow, cu alte cuvinte fără aceste elemente nu poți evolua spre straturile superioare ale nevoilor și aspirațiilor umane. Nu trebuie să uităm însă că tot la baza piramidei se află și nevoia de adăpost, iar cu un nivel mai sus – cea de a avea siguranța proprietății. Și astfel ajungem la imobiliare, căci ce altceva face un agent imobiliar decât să satisfacă unele dintre nevoile primare ale omului, cea de adăpost și cea de a avea siguranța proprietății?

Așadar este bine să ne întrebăm, poate chiar înainte de a ne potoli setea și foamea, care sunt reglementările ce vor intra în vigoare de la 1 iunie și care vizează domeniul imobiliar.

O primă modificare vizează impozitul pe tranzacțiile imobiliare. Potrivit Codului Fiscal, ”la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit”. Este important de menționat că nivelul impozitelor nu se modifică, el variind între 1% și 3%, în funcție de valoarea imobilelor și de termenul de dobândire.

Ce se modifică este alineatul 6 al articolului 77^1, în sensul că este stabilit termenul în care contribuabilul trebuie să plătească impozitul datorat, calculat și încasat de către organul fiscal competent, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură. Acest termen este de 60 de zile de la data comunicării deciziei. În varianta anterioară a codului fiscal, acest termen nu era prevăzut. Este important de menționat că această regulă se aplică și în cazul proprietăților executate silit. ”În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează și se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei ”, se arată în OUG 6/2015.

Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligația de a declara venitul obținut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.

O altă modificare adusă de OUG 6/2015 vizează regimul chiriilor, mai exact cazul contractelor de închiriere în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută. Dacă un astfel de contract este reziliat în cursul anului fiscal, plăţile anticipate datorate de proprietar ca impozit pentru sumele încasate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative, potrivit potrivit articolului 82, alineatul 7^1 (nou introdus, intră în vigoare la 1 iunie 2015).Prevederea există deja în cazul contractelor în care chiria este stabilită în lei.