Prima Casă devine Noua Casă: luptă cu efectele COVID-19 și cu supraaglomerarea. Credite mai mari, condiții mai relaxate pentru beneficiari

Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care, practic, desființează latura socială a programului O familie, O casă, care ar fi trebuit să înlocuiască Prima Casă, și deschide larg ușile celor care vor să ia credite mai mari în special pentru locuințele noi. Plafonul ar putea fi ridicat la 95.000 de euro, iar criteriile pentru selecția beneficiarilor ar urma să fie relaxate. Se speră ca, prin intermediul proiectului, să fie „contracarate efectele pandemiei și ale crizei economice”, oferind un impuls pieței imobiliare și sectorului construcțiilor, dar și crescând, astfel, standardele locuirii în România.

UPDATE: Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului, a declarat, într-un briefing de presă, că plafonul de garantare pentru locuințele noi s-a majorat de la 100.000 de euro la 140.000 de euro, cu o garanție dată de stat de 80%.

Ordonanța de urgență a fost adoptată în primă lectură. Urmează să fie trimisă pentru obținerea avizelor și să reintre în ședință de Guvern pentru aprobarea finală. DETALII AICI


Programul O familie, O casă pare că nu mai are nicio șansă de a mai fi, efectiv, funcțional la nivelul pieței. Înlocuitorul său, Noua Casă, elimină latura sa socială, pe care s-a pus accent încă de la începutul discuțiilor legate de modificarea Prima Casă, și ne aduce, din nou, mai aproape de măsurile care au funcționat mai bine de un deceniu.

Conform proiectului de OUG, neadoptarea unor măsuri imediate „ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește menținerea pieței imobiliare la un nivel satisfăcător, ceea ce ar determina sincope în susținerea sectoarelor orizontale adiacente și perturbarea fluxurilor specifice cu efect antrenant în economie”.

În nota de fundamentare se menționează, totodată, că accentuarea caracterului social din programul O familie, O casă a ridicat unele probleme în ceea ce privește modalitatea în care poate fi acordat sprijinul statului pentru a facilita accesul la finanțări bancare pentru persoanele defavorizate și pentru cele care fac parte din grupurile vulnerabile.

„Ținând cont de faptul că programul Prima Casă a fost conceput ca un program de sprijin pentru populația activă, din clasa medie, capabilă să achiziționeze o locuință în condițiile pieței și să acceseze și să susțină plata ratelor din împrumuturi bancare, este necesar resistematizarea funcțională a mecanismului de finanțare-garantare specific, astfel încât să poată fi create premisele pentru atingerea obiectivelor și pentru stimularea construcției și achiziționării de locuințe noi”, se menționează în document.

„În contextul actual, caracterizat de manifestarea efectelor crizei economice pe fondul pandemiei de COVID-19, trebuie să fie utilizate programe și mecanisme de finanțare-garantare care și-au dovedit în timp funcționalitatea și eficiența, atât în privința adresabilității, cât și sub aspectul rezultatelor, așa cum este cazul programului Prima Casă”, se mai explică în nota de fundamentare a proiectului.

Noua Casă, noi modificări

CINE poate lua un credit:

Beneficiarul trebuie să îndeplinească, cumulativ, trei condiții:

  1. la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin program, cu o suprafață utilă mai mică de 50 de mp.
  2. achiziționează o singură locuință într-un credit garantat în condițiile programului
  3. are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

Se propune, astfel, eliminarea limitelor puse pe venituri în programul O familie, O casă, promulgat de președinte în aprilie, dar care nu a fost funcțional până acum la nivelul pieței. Deci, beneficiarii nu vor mai fi condiționați de venituri nete lunare în valoare de cel mult 4.500 de lei, individual sau împreună cu soțul sau soția, respectiv de 7.000 de lei, în cazul familiilor cu cel puțin un copil.

Tot în același proiect de OUG se propune și eliminarea dispoziției care impunea beneficiarului să nu mai dobândească, individual sau împreună cu familia, o cotă de peste 1/2 dintr-o altă locuință situată în mediul urban, pe durata contractului de credit obținut prin program. Excepție ar fi făcut locuințele moștenite.

CÂȚI BANI poți lua prin Noua Casă:

Avansul minim rămâne de 5% și în acest caz, iar prețul de achiziție poate fi:

  • cel mult 100.000 de euro, echivalent în lei, iar valoarea finanțării garantate este de cel mult 95.000 de euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, exclusiv avansul plătit de beneficiar, pentru achiziția de locuințe noi și locuințe supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat
  • cel mult 70.000 de euro, iar valoarea finanțării garantate de 66.500 de euro, pentru alte categorii de locuințe.

În cazul programului O familie, O casă avansul era de 5%, iar prețul locuinței nu putea să depășească 70.000 de euro. Valoarea finanțării garantate era de cel mult 66.500 de euro.

Creditul acordat pentru locuințele noi cu o valoare de până la 100.000 de euro este garantat de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de cel mult 60%. În cazul celorlalte categorii de locuințe procentul scade la 50%.

Cum se justifică noile plafoane?

Un prim element luat în considerare în majorarea plafoanelor este, conform notei de fundamentare, indicatorul supraaglomerării. În Uniunea Europeană, suprafața medie a unei locuințe este de 100 de mp, în timp ce în România aceasta abia ajungea la circa 47,7 mp la finalul anului trecut. De asemenea, suprafața medie locuibilă în Europa este de 34 de mp/persoană, în timp ce în țara noastră aceasta este de 20 de mp/persoană.

„Prin stabilirea unor valori diferențiate ale finanțării garantate, care cresc progresiv în funcție de încadrarea locuințelor în categoria noi, s-a urmărit un obiectiv de politică publică care guvernează întreg programul, respectiv stimularea achiziției de locuințe noi, superioare din punct de vedere calitativ, în vederea înnoirii și creșterii calității fondului locativ, având ca rezultat implicit și relansarea sectorului de construcții”, se explică în document.

„Același scop s-a urmărit și prin diferențierea procentelor de garantare în funcție de încadrarea locuințelor în categoria noi”, se mai detaliază în nota de fundamentare.

Inclusiv datele raportate de Imobiliare.ro cu privire la evoluția prețurilor în marile orașe din țară au fost luate în considerare în noua propunere.

Fragment din Nota de Fundamentare pentru OUG de modificare și completare OUG nr 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului O familie, O casă

CONSULTĂ INTEGRAL DOCUMENTUL AICI

Ce se mai SCHIMBĂ:

Proiectul propune eliminarea și abrogarea mai multor dispoziții. Iată despre ce este vorba:

  • eliminarea finanțării garantării construcției de locuințe de persoanele fizice, dar și componenta de upgrade prin cumpărarea unei locuințe cu o suprafață sau valoare mai mare.

„Facem precizarea că aceste două subcomponente au avut o pondere și un impact marginal în programul Prima Casă, din anul 2011 și până în anul 2018 fiind garantate un număr de 150 de credite de construcție a locuințelor contractate de persoane fizice beneficiare, în valoare totală de circa 17,7 milioane de lei. Începând din anul 2019 și până în prezent nu a fost acordată nicio garanție pe această componentă”, se explică în nota de fundamentare.

Pentru achiziția unei noi locuințe, cu o suprafață sau o valoare mai mare, din 2015 și până la ora actuală au fost acordate 314 garanții în valoare de circa 35,5 milioane de lei, dintre care 8 pe parcursul lui 2020.

  • abrogarea dispoziițiilor referitoare la procentele diferențiate de garantare de cel mult 100% pentru toate categoriile de locuințe achiziționate de persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil, de maximum 50% pentru locuințele noi și consolidate, respectiv recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului, și de maximum 40% pentru celelalte tipuri de locuințe.
  • eliminarea subvențiilor sub forma reducerilor ratelor dobânzilor pentru creditele garantate, „până când situația economică va deveni sustenabilă pentru a acorda acest sprijin financiar familiilor și persoanelor din categoria grupului vulnerabil”.

Programul O familie, O casă propunea reducerea ratei dobânzii creditului garantat cu 0,5 puncte procentuale pentru familiile cu un copil, respectiv cu 1 punct procentual pentru familiile cu doi sau mai mulți copii și cu 2 puncte procentuale pentru persoanele incluse în grupurile vulnerabile.

Pentru a se asigura posibilitatea efectivă de recuperare a creanțelor rezultate din plata valorii de executare a garanțiilor acordate sunt propuse mai multe mecanisme de instituire și intabulare a ipotecilor legale imobiliare asupra locuințelor obținute prin intermediul programului.

Fragment extras din Nota de Fundamentare.

CONSULTĂ AICI PREVEDERILE PROIECTULUI DE OUG 

Toate aceste măsuri sunt așteptate să ducă la „dinamizarea procesului de acordare a garanțiilor în cadrul programului pentru achiziția de locuințe, ceea ce va avea consecințe pozitive atât asupra lichidizării pieței imobiliare și dezvoltării pieței construcțiilor și a sectoarelor adiacente acesteia, cât și asupra activității de creditare pe segmentul retail, fiind de natură să conducă la creșterea numărului de clienți ai instituțiilor de credit care își orientează cererea către segmentul locuințelor noi”.

Măsurile anunțate de președintele FNGCIMM recent care ar fi implicat direct dezvoltatorii și ar fi condiționat cumpărarea locuințelor construite de aceștia prin credite luate prin intermediul noului program, nu sunt incluse în proiectul de OUG publicat de Ministerul Finanțelor.

PRIMA CASĂ, în cifre de-a lungul anilor

Programul Prima Casă a fost lansat în 2009, iar până la sfârșitul lunii mai a acestui an au fost acordate prin intermediul său 296.379 promisiuni și contracte de garantare în valoare de 26,6 miliarde de lei.

Au fost efectuate, până în prezent, plăți în valoare 77,3 milioane de lei pentru 963 de garanții acordate din care au fost repuse în drepturile și obligațiile contractului de garantare 161 de garanții în valoare de 13,7 milioane de lei, rezultând plăți nete efectuate de 63,5 milioane de lei pentru un număr de 802 contracte de garantare.

Rata de executare a garanțiilor în cadrul programului este subunitară, calculată ca raport între plățile efectuate și garanțiile acordate, rezultând o rată de default de 0,32% exprimată ca număr de garanții plătite/acordate și de 0,29% exprimată valoric, respectiv valoare garanții executate/acordate.

Plafonul total de garantare aprobat pentru Prima Casă în 2020 a fost de 2 miliarde de lei, din care s-a alocat către instituțiile de credit un plafon de garantare de 1,98 milioane de lei. Până acum, s-a consumat din el o sumă de circa 417 milioane de lei, deci aproximativ 23%.

În cadrul programului se acordă, la ora actuală, doar garanții aferente solicitărilor anterioare datei de 6 aprilie 2020, precum și cele aferente promisiunilor de garantare valabile, aflate în portofoliul FNGCIMM.

Citește și: Proiectul rezidențial – de la machetă la șantier. În câți ani navighează un dezvoltator hățișul birocratic și care sunt marile obstacole pe care le întâlnește pe drum

Citește și: Evoluția prețurilor apartamentelor în luna iunie: scăderi au avut loc doar în două centre regionale

Citește și: Apartament sau casă? Nou sau vechi? Preferințele cumpărătorilor și comportamentul proprietarilor, sub efectul COVID-19

Jurnalist cu 12 ani de experiență în presă online, media și comunicare, care s-a alăturat echipei Imobiliare.ro în 2017. Activitatea sa este orientată pe segmentul B2B, concentrându-se pe subiecte de interes pentru specialiștii din real estate și construcții, știri, analize și proiecte editoriale menite să evidențieze realitatea de la nivelul pieței. (Contact: [email protected])