Românii aleg (tot mai mult) leul

În ultimii doi ani, soldul creditelor în lei pentru locuințe a crescut exponențial. În plus, pentru prima dată în ultimii doi ani, soldul creditelor acordate în lei pentru consum l-a depășit pe cel al împrumuturilor în valută.

credite 2013-2015Dacă analizăm cele mai recente date ale Băncii Naționale a României în privința evoluției soldurilor diverselor tipuri de credite (evoluția lunară a volumului creditelor existente), vom observa că, în ianuarie 2015, pentru prima dată în ultimii doi ani, creditele acordate pentru consum în lei le-au depășit pe cele în valută (click pe graficul din stânga pentru a vedea evoluția soldurilor creditelor pentru consum și locuințe). Trebuie menționat că, începând cu prima lună a acestui an, au fost reclasificate din categoria ”credite pentru alte scopuri” în categoria ”credite pentru consum” mai multe tipuri de împrumuturi, printre care cele acordate pe descoperit de cont (overdraft) și creditele extinse prin card de credit.

Interesantă este și o altă tendință, relevată de un studiu realizat de compania de cercetare GfK la comanda Comisiei Europene: în România, consumatorii români încep să creadă într-o măsură din ce în ce mai mare că veniturile lor vor crește. Așteptările privind veniturile au crescut de la -8.9 puncte în decembrie 2013, la -0,7 puncte în iunie. Pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului, indicatorul și-a consolidat poziția în mod semnificativ, situându-se cu mult peste zero. În decembrie, indicatorul se situa la 15,7 puncte, urcând deci la cea mai ridicată valoare înregistrată din octombrie 2008. În același timp, românii au început să creadă din ce în ce mai mult, pe parcursul anului, în creșterea economică susținută, după ce, în prima jumătate a anului, erau sceptici.

În ciuda acestor premise pozitive, consumatorii români au nevoie de tot venitul disponibil pentru cheltuielile de zi cu zi. Deocamdată, aceștia au foarte puțini bani rămași pentru cumpărături majore, cum ar fi, de pildă, achiziția unei locuințe.

Acesta este momentul în care apare, evident, nevoia de consiliere din partea unui broker imobiliar, laolaltă cu cea de creditare. De aceea, este bine să cunoașteți care este situația în privința creditelor. Pe segmentul locuințelor, tendința este clară: creșterea susținută a soldului creditelor acordate populației în lei continuă. Ascensiunea a început în ianuarie 2013, lună în care soldul total al acestui tip de credit în lei era de 1,85 miliarde de lei și a continuat lună de lună de atunci, ajungând în ianuarie 2015 la 9,86 miliarde de lei. Cu toate acestea, soldul creditelor în valută este încă de aproximativ 3,5 ori mai mare decât cel al împrumuturilor pentru locuințe acordate în lei, însă stagnează și chiar a scăzut ușor din mai 2014 încoace. Spre comparație, în ianurie 2013, soldul creditelor pentru locuințe acordate în valută era de aproape 19 ori mai mare decât cel al împrumuturilor similare acordate în lei.

Definiții

Creditele pentru consum includ creditele acordate gospodăriilor populaţiei pentru finanţarea în special a consumului personal de bunuri şi servicii. Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2015, se reclasifică din categoria „credite pentru alte scopuri” în categoria „credite pentru consum” următoarele tipuri de credite acordate gospodăriilor populaţiei: (i) creditele reînnoibile automat (revolving), altele decât cele acordate pe descoperit de cont; (ii) creditele acordate pe descoperit de cont (overdraft); (iii) creditele de oportunitate prin card de credit; (iv) creditele extinse prin card de credit.

Creditele pentru locuinţe includ creditele acordate gospodăriilor populaţiei în scopul investirii în locuinţe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii sau în scopul renovării locuinţelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietăţi rezidenţiale care sunt folosite în scopul achiziţionării de locuinţe, precum şi alte credite pentru achiziţionarea de locuinţe efectuate pe baza unei garanţii personale sau a altor forme de active.

Sursa: BNR