Light Dark

Proprietarii clădirilor din Capitală care prin nivelul de degradare pun în pericol siguranța populației sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, fie ei persoane fizice sau juridice și chiar autorități și instituții publice care au în proprietate sau în administrare astfel de imobile, vor fi amendați cu sume de până la 8.000 de lei, dacă nu realizează lucrări de reabilitare, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

reabilitare fatade bucuresti

Reabilitarea acestor clădiri ar urma să se facă pe baza unui regulament destul de strict, din propria inițiativă sau la notificarea Primarului General, pe cheltuiala proprietarilor.

În cazul clădirilor monument istoric, Primarul General trebuie să notifice și Ministerul Culturii pentru ca reprezentanții acestuia să monitorizeze și să facă toate controalele necesare pentru a se asigura că realizarea lucrărilor de intervenție se va face corect.

Proprietarii unor astfel de imobile vor avea responsabilitatea de a stabili culorile fațadelor pe baza opiniei unui expert atestat de Ministerul Culturii și de a revopsi grilajele, parapetele metalice ale balcoanelor și jardinierele la culoarea inițială. La fel și în cazul sistemelor de închidere, precum rulourile sau obloanele.

Amplasarea branșamentelor pentru electricitate, a antenelor TV și a aparatelor de aer condiționat nu va fi permisă în locuri vizibile, iar învelitorile vizibile ale acoperișurilor se vor reface din aceleași materiale cu cele originare, respectând detaliile de arhitectură.

În cazul celorlalte clădiri al căror nivel de degradare reprezintă un pericol, pentru reabilitarea fațadelor se vor utiliza culori predominant deschise sau neutre (alb, galben, gri, bej), culorile puternice putând fi folosite ca excepție și complementar pe suprafețe reduse.

În plus, tâmplăriile vor fi aduse la culorile inițiale sau vor fi alese în concordanță cu cromatica fațadelor.

Pentru etapa 1, perioada 2018-2020, ar urma să fie prioritare, potrivit proiectului de hotărâre, zone aferente mai multor bulevarde aflate în centrul Capitalei (Brătianu, Regina Elisabeta, Kogălniceanu, Lascăr Catargiu, Carol I și Calea Victoriei).

Excepții de la aplicarea regulamentului

Excepție la aplicarea “Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural ambientale a clădirilor, în Municipiul București” fac:

  1. clădirile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic – în cazul lor proprietarii sunt obligați să execute lucrări de intervenție pentru reducerea riscului seismic;
  2. clădirile reabilitate termic, în curs de reabilitare termică sau blocurile înscrise în programele locale multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică.

Cum se va realiza finanțarea lucrărilor

Chiar dacă, în principiu, lucrările vor fi realizate pe cheltuiala proprietarilor, există și câteva excepții. Acestea vor fi preluate integral, de exemplu, la cererea proprietarilor, dacă aceștia dispun de venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net lunar pe economie.

Preluarea integrală a cheltuielilor ar putea să fie făcută și în cazul în care lucrările nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, precum și în situația în care proprietarii notificați refuză executarea lucrărilor de intervenție în condițiile și la termenele notificate.

Pentru clădirile monument istoric sau amplasate în ansambluri și situri clasate ca monument istoric, 50% din fonduri ar putea fi obținute de la bugetele locale sau centrale sub formă de grant, restul cheltuielilor urmând să fie suportate de proprietari.

Sancțiuni de până la 8.000 de lei

Proprietarii care nu realizează lucrările de reabilitare pentru imobilele pe care le dețin vor putea fi sancționați cu sume cuprinse între 5.000 de lei și 8.000 de lei.

Dacă aceștia nu organizează recepția lucrărilor sau recepția finală la sfârșitul perioadei de garanție de 5 ani, vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 2.000 de lei și 5.000 de lei.