Light Dark

Peste 3 milioane de tone de deșeuri provin anual din construcții. Acestea ajung să reprezinte aproximativ 40% din totalul deșeurilor generate într-un an în țara noastră, potrivit unei analize Masterbuild Property Developer & General Contractor.

Deșeurile din construcții ajung de cele mai multe ori la groapa de gunoi și nu sunt exploatate la capacitatea lor maximă, deși ar putea fi valorificate în proiectele de infrastructură prin reutilizarea sau reciclarea lor. Astfel, un potențial ridicat de eficientizare a costurilor este irosit.

Obligațiile privind gestionarea deșeurilor prevăd, în acest moment, atingerea unui procent de cel puțin 70% de recuperare și reciclare a deșeurilor din construcții și demolări. La nivelul Uniunii Europene, aproape 40% din toate deșeurile generate sunt deșeuri din construcții, demolări și întreținerea infrastructurii.

“Modul de funcționare și lipsa procedurilor specifice în industria locală a construcțiilor a determinat o încetinire semnificativă a procesului de maturizare a acestei piețe, generând consecințe de amploare în ceea ce privește impactul construcțiilor asupra mediului. La nivel sistemic, este nevoie de acțiuni de informare pentru ca întreg lanțul furnizorilor și subcontractorilor din construcții să implementeze standarde de responsabilitate socială și de mediu pe șantierele României”, a declarat Sorin Gheorghe, Project Manager în cadrul Masterbuild, companie de construcții și dezvoltare logistică și industrială activă, din 2005, atât pe segmentul construcțiilor industriale, cât și al proiectelor comerciale și rezidențiale.

“Impunerea unor reguli clare în procesele de lucru, integrarea de materiale și tehnologii prietenoase cu mediul, precum și abordarea șantierelor drept comunități vii, în dezvoltare, care nu trebuie să creeze disconfort comunităților – toate acestea sunt elememente obligatorii pentru o țară care vrea să acceseze fonduri PNRR și să intre în următoarea etapă de dezvoltare”, a mai adăugat el.

Cum se poate reduce disconfortul urban al șantierelor 

  • Demarcarea spațiilor și accesului controlat, pentru a asigura continuu un traseu sigur pentru toți cei implicați în dezvoltarea construcției. Potrivit unui studiu realizat de OSHA (Occupational Safety and Health Administration), implementarea unei demarcări clare a spațiilor de lucru și a traseelor de acces poate reduce riscul de accidente și incidente pe șantier cu până la 80%. Aceasta include utilizarea barierelor, a semnelor de avertizare și a marcajelor de siguranță adecvate.
  • Organizarea și depozitarea materialelor: O bună organizare și depozitare a materialelor de construcție nu doar facilitează accesul rapid la acestea, ci și reduce riscul de accidente. Un studiu realizat de Construction Safety Council a constatat că aproximativ 40% dintre accidentele pe șantier sunt cauzate de deteriorarea sau utilizarea incorectă a materialelor stocate. Materialele de construcții trebuie depozitate în zone desemnate și etichetate corespunzător.
  • Echipamente și utilaje: Conform datelor statistice, utilizarea echipamentelor și utilajelor necorespunzătoare sau defecte este unul dintre principalii factori care contribuie la accidentele pe șantier. Echipamentele și utilajele trebuie verificate în mod regulat și menținute în bună stare de funcționare. De asemenea, toți lucrătorii trebuie instruiți corespunzător în privința utilizării și întreținerii echipamentelor.
  • Gestionarea deșeurilor și a substanțelor periculoase. Implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor este mai mult decât indispensabilă pentru asigurarea unui mediu de lucru conform reglementărilor și standardelor de mediu. De asemenea, substanțele periculoase trebuie manipulate și depozitate în mod corespunzător, conform reglementărilor și standardelor de mediu.
  • Comunicare și coordonare. Comunicarea clară și coordonarea eficientă între toți cei implicați în proiectul de construcții sunt esențiale pentru evitarea erorilor și a întârzierilor. Deficiențele de comunicare reprezintă una dintre principalele cauze ale costurilor suplimentare și a întârzierilor pe șantierele de construcții.
  • Monitorizarea și supravegherea: Monitorizarea și supravegherea activităților de construcție sunt esențiale pentru a identifica și remedia orice probleme sau neconformități.