Piața rezidențială din România – evoluții recente și perspective pentru 2018

Componentă ciclică a economiei, piața imobiliară este considerată de economiști drept “cea mai perfectă formă de piața imperfectă”. În România, piața imobiliară este caracterizată prin niveluri ridicate de fragmentare, asimetrie și polarizare.

Andrei Radulescu 2Intrată în ciclul post-criză la final de 2012 (după aproape patru ani de ajustare) piața rezidențială internă a traversat un proces de accelerare în ultimele trimestre, evoluție convergentă cu cele din piețele europene și globale. Pe de o parte, această evoluție ascendentă a fost influențată de ameliorarea venitului real disponibil al populației, Programul Prima Casă și nivelul redus al costurilor reale de finanțare.

Pe de altă parte, se evidențiază o cerere ridicată pe piața rezidențială de natură investițională, date fiind așteptările privind un randament mai ridicat față de instrumentele alternative, din perspectiva termenului mediu. Astfel, la nivel național prețurile caselor au crescut în ultimele trimestre, în convergență către valorile din 2009-2010, după cum veți putea vedea în pagina 6 a acestui raport. Se mențin însă diferențe importante între regiuni și principalele centre din România, atât din perspectiva prețurilor, cât și a proiectelor rezidențiale în derulare.

Din analiza econometrică a evoluțiilor din piața rezidențială internă din perioada 2009-2017, realizată prin utilizarea datelor Eurostat și Băncii Naționale a României se pot desprinde următoarele concluzii:
1. Există o relație invers proporțională între dinamica prețurilor rezidențiale și evoluția ratelor reale de dobândă
2. Se observă o relație direct proporțională între evoluția prețurilor rezidențiale și dinamica salariului real
3. De asemenea, există o relație proporțională între evoluția prețurilor rezidențiale din România și dinamica prețurilor caselor din Zona Euro (principalul partener economic);
4. Nu în ultimul rând, se confirmă așa numitul efect de avuție – tendința ascendentă a prețurilor pe piața rezidențială a influențat pozitiv consumul privat (principala componentă a PIB) în ultimele trimestre

Rezultatele acestei analize econometrice coroborate cu perspectivele de majorare graduală a costurilor de finanțare și cu semnalele de maturitate ale ciclului economic post-criză exprimă premise de consolidare a pieței rezidențiale pe termen scurt, cu posibilitatea de schimbare de tendință (din ascendentă în descendentă) în a doua jumătate a anului 2018.

Articol scris în deschiderea raportului Piața Imobiliară Rezidențială: Trimestrul IV 2017 de Dr. Andrei Rădulescu, Senior Economist – Banca Transilvania.

Raport piata imobiliara rezidentiala T4-2017