Light Dark

După ce a fost respinsă de Senat, propunerea legislativă care ar putea reglementa activitatea agentului imobiliar în România a ajuns, în mai, la Camera Deputaților unde a fost trimisă pentru raport la comisiile permanente. Guvernul și-a făcut public punctul de vedere cu privire la prevedererile sale.

Propunerea legislativă a fost înaintată la începutul acestui an de trei deputați PNL – Gabriel Andronache, Ioan Cupșa și Florin-Claudiu Roman. Aceasta are ca scop readucerea în vigoare a normelor din Ordonanța nr.3/2000, care au fost declarate constituționale, și completarea lor cu dispoziții pentru elaborarea unui mecanism de atestare și reatestare dedicat agenților imobiliari.

CONSULTĂ AICI PROPUNEREA LEGISLATIVĂ

Prima cameră sesizată a fost Senatul, iar inițiativa a fost respinsă în aprilie, după ce a primit aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social, respectiv de la Consiliul Legislativ, și aviz negativ de la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și de la Comisia juridică.

Propunerea legislativă a fost înregistrată, apoi, luna trecută la Camera Deputaților pentru dezbatere și trimisă pentru aviz la comisii. A primit un aviz negativ și unul favorabil, iar pe 24 iunie a venit și punctul de vedere al Guvernului cu privire la oportunitatea adoptării sale.

Unele dintre observațiile făcute semnalează posibile vicii de neconstituționalitate, probleme în privința reglementărilor propuse pentru organizarea examenului necesar pentru a activa ca agent imobiliar și a rolului pe care ar trebui să îl aibă Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în acest proces. În plus, se sesizează că nu este indicată explicit autoritatea care va verifica îndeplinirea noilor cerințe la nivelul pieței.

Fragment din punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari

CONSULTĂ AICI textul complet al punctului de vedere oferit de Guvern la legea agenților imobiliari.

Conform textului propunerii legislative, examenul ar urma să fie organizat de ANC. O persoană s-ar putea prezenta la examen doar după absolvirea cursului de specializare cu o durată de cel puțin șase luni de formare profesională, dintre care cel puțin trei de practică.

Elaborarea metodologiei pentru formarea agenților imobiliari ar urma să fie făcută de ANC, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a noii legi, și comunicată formatorilor atestați pentru această calificare. Susținerea examenului se va face în fața unei comisii alcătuite din cinci membri, dintre care:

  • 2 reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Calificări;
  • 2 reprezentanți ai asociațiilor profesionale, aleși prin tragere la sorți electronică, din lista de examinatori propusă de asociațiile profesionale cu relevanță națională. Cei doi trebuie să reprezinte asociații diferite.
  • 1 reprezentant al formatorului.

Un alt aspect adus în discuție privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească agentul imobiliar, mai relaxate față de cele existente deja în OUG nr 44/2008 (n.r. privind desfășurarea activității economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale – reglementează regimul juridic al formelor de acces la o activitate economică).

Fragment extras din punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari

Sunt semnalate o serie de probleme și cu instituirea Registrului Național Electronic al Agenților Imobiliari, administrarea sa de Ministerului Justiției, neclarități legate de motivele efective care pot duce la excluderea unui agent din acesta și de sursa care ar urma să suporte cheltuielile de organizare și de actualizare ale registrului.

Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative.

Citește și: S-a „îmbolnăvit” piața rezidențială? Adevăratul impact al COVID-19 în tranzacții și prețuri. Ce trebuie să știi despre cerere, ofertă și așteptările băncilor

Citește și: 75% dintre proprietari vor să colaboreze cu agenții imobiliare, după blocajul generat de COVID-19

Citește și: Ce câștiguri au avut agenții imobiliari în 2019? 7% au obținut aproape 4.200 de euro lunar