Light Dark

Propunerea legislativă privind organizarea activității de intermediere imobiliară a fost depusă la Camera Deputaților și înregistrată la Senatul României pentru dezbatere în prima etapă de legiferare.

Propunerea legislativă privind organizarea activității de intermediere imobiliară, inițiată de un număr semnificativ de parlamentari din circumscripții electorale din întreaga țară, a fost depusă la Camera Deputaților și înregistrată la Senatul României pentru dezbatere în prima etapă de legiferare.

Prin această propunere se încearcă reglementarea activității de intermediere imobiliară și stabilirea unui cadru cât mai clar privind modalitățile de organizare și funcționare a profesiei de intermediar imobiliar. Mai precis, noul proiect de lege propus prevede că toți agenții imobiliari vor fi obligați să urmeze un curs de formare profesională cu o durată de 180 de ore (dintre care 60 de ore de teorie și 120 de ore de practică), precum și condiționarea reatestării agenților imobiliari la un interval de 3 ani de la efectuarea formării profesionale continue, iar ulterior să se înscrie în viitorul Registru Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII), care va fi înființat odată cu adoptarea acestei legi.

Dan Puica, CEO Imobiliare.ro, încurajează această inițiativă despre care mai spune că o aștepta de ceva vreme.“Susținem activ demersurile asociațiilor profesionale și suntem alături de ele pentru a crește gradul de profesionalism al industriei imobiliare. Am contribuit la profesionalizarea pieței încă din anul 2009, odată cu lansarea Clubului Profesioniștilor în Imobiliare, astazi Imobiliare.ro HUB, punând bazele educației și comunității brokerilor imobiliari și crescând conduita deontologică. Vom continua să contribuim direct sau indirect inclusiv prin acțiuni care targetează consumatorul final pentru a crește transparența pieței imobiliare,” subliniază CEO-ul Imobiliare.ro .

În cadrul demersurilor ce stau la baza acestei inițiative legislative, inițiatorii săi au consultat mai multe asociații profesionale și patronale ale agenților imobiliari și agențiilor imobiliare din România, printre care: ABI (Asociația Brokerilor Imobiliari), APAIR (Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România) și CEIR (Comunitatea Elitelor în Imobiliare din România).

 Noutățile legislative propuse sunt următoarele:

 • Reglementarea unei noi profesii liberale, cea de intermediar imobiliar, care va putea fi exercitată atât de persoane fizice (agent imobiliar), cât și de persoane juridice (agenții imobiliare);
 • Definirea activităților profesionale specifice intermediarului imobiliar, precum și a rolurilor pe care acesta le poate avea în cadrul unei tranzacții imobiliare (intermediar exclusiv sau intermediar de tranzacție);
 • Statuarea la nivel de principiu a obligativității exercitării activității profesionale exclusiv în baza unui contract cu clientul, încheiat în formă scrisă;
 • Înființarea Registrului Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII), ca mijloc transparent de evidență în care toți agenții imobiliari sunt obligați să se înscrie pentru a putea profesa;
 • Condiționarea accesului în profesie de efectuarea unui curs de formare profesională inițială cu o durată 180 de ore, dintre care 60 de ore de teorie și 120 de ore practică, precum și condiționarea reatestării agenților imobiliari la un interval de 3 ani de efectuarea formării profesionale continue;
 • Instituirea regulii potrivit căreia activitățile profesionale specifice de intremediere imobiliară pot fi desfășurate doar după obținerea Autorizației de agent imobiliar și înscrierea în RENII;
 • Obligativitatea asigurării de răspundere civilă profesională a intermediarilor imobiliari;
 • Introducerea unor norme de conduită specifice aplicabile agenților imobiliari în diferitele relații în care aceștia intră în legătură cu o tranzacție imobiliară intermediată, cu stabilirea unor drepturi și obligații clare în funcție de tipul de relație existentă între agentul imobiliar și partea / părțile tranzacției imobiliare;
 • Preluarea unor norme generale privind protecția consumatorilor și particularizarea acestora prin norme specifice raporturilor de intermediere imobiliară, cu obligații de informare clare și precise în raportul juridic dintre un agent imobiliar și clientul său, stabilirea informațiilor obligatorii privind imobilul și tranzacția care trebuie furnizate dobânditorului sau înstrăinătorului, după caz, precum și reglementarea conținutului contractului de intermediere imobiliară;
 • Opțiunea pentru implementarea reglementării de stat, prin desemnarea Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în calitate de autoritate publică competentă pentru profesia de intermediar imobiliar;
 • Stabilirea răspunderii profesionale a intermediarilor imobiliari prin reglementarea abaterilor disciplinare și a sancțiunilor aplicabile de către autoritatea desemnată în cazul nerespectării obligațiilor legale.

Iată câteva declarații ale membrilor asociațiilor profesionale și patronale implicate în acest proiect legislativ:

 Horia Ion, președintele Asociației Brokerilor Imobiliari din România (ABI) a declarat că ABI a militat dintotdeauna pentru educația agenților imobiliari, iar legea propusă în Parlamentul României încurajează profesionalismul în domeniul imobiliar. ”Suntem bucuroși pentru această reușită și foarte recunoscători partenerilor noștri si grupului de lucru format din ABI, APAIR și CEIR, iar în același timp suntem încrezători că parlamentarii vor susține această lege într-un număr cât mai mare. Așteptăm cu nerăbdare promulgarea legii care va recunoaște importanța profesiei de agent imobiliar în mod oficial”.

„La Școala de brokeri imobiliari am format mii de agenți și permanent am simțit nevoie ca la terminarea cursurilor noastre, agenții imobiliari să aibă un parcurs ghidat de etică profesională, iar prin această lege, le dăm posibilitatea membrilor noștri să adopte reguli clare, impuse prin lege, de relaționare cu consumatorii de servicii imobiliare.a declarat Dragoș Vîlceanu, fondatorul Asociației Brokerilor Imobiliari.

Potrivit lui David Grigorescu, reprezentant al Asociației Profesionale al Agenților Imobiliari din România (APAIR), această inițiativă legislativă este una necesară deoarece: ”aduce claritate, transparență și mai multă valoare pentru consumatori, punând accent pe nevoile acestora cât și pentru profesioniștii din domeniul imobiliar din România prin creșterea continuă a standardelor de practică, obiectiv principal al APAIR încă de la înființare. Această reglementare va crește gradul de încredere a consumatorului în agenții imobiliari, sporind, astfel, rolul agentului imobiliar intr-o tranzacție”.

Igor Postovanu, un alt reprezentant APAIR, susține inițiativa și crede că ”beneficiul major al acestei legi este cadrul sigur și transparent pe care îl creează pentru consumatori și agenții imobiliari. Un alt aspect relevant este că inițiativa prevede educația obligatorie pentru agentul imobiliar, ceea ce va duce la standarde înalte în practică și profesionalizarea domeniului imobiliar în ansamblul lui”.

Cătălin Priscorniță, președintele Asociației Comunitatea Elitelor Imobiliare în România (CEIR) și unul dintre principalii susținători ai inițiativei a declarat: “Sunt entuziasmat de faptul că legea care va revoluționa profesia de agent imobiliar în România este în ultima sa etapă de validare. În sfârșit se vede luminița de la  capătul tunelului și în breasla imobiliară din România pe care încercăm de 13 ani să o profesionalizăm. Vidul legislativ nu încuraja formările și specializările în domeniu, însă odată ce legea va fi aprobată, vom avea doar agenți imobiliari profesioniști, care vor avea acces în domeniu doar în urma absolvirii unor cursuri de specializare.”

Răzvan Cuc, reprezentant CEIR, salută, de asemenea, propunerea legislativă: ”Legea Agentului Imobiliar este așteptată de 30 de ani în România și odată intrată în vigoare va duce profesia de Agent Imobiliar între profesiile liberale recunoscute în România. Totodată, legea va crea cadrul pentru responsabilizarea agentului ca liber profesionist, ridicând nivelul standardului de calitate în prestarea serviciilor de consultanță imobiliară – asemeni piețelor mature din Nord America și vestul Europei.”

Citește: Start Noua Casă 2023! Care este valoarea maximă a creditului acordat?

Citește și: Cererea pe segmentul chiriilor în creștere pe parcursul lui 2022. Ce se întâmplă cu oferta?