Light Dark

Din punct de vedere numeric, zona Pipera Sud a consemnat cel mai mare avans al activității de tranzacționare, respectiv un plus de 64% în 2020 față de 2019.

Sursă foto: Pixabay.com

Imobiliare.ro și Analize Imobiliare, în colaborare cu Primăria și Direcția Venituri Sector 2 din Capitală, au publicat un nou studiu cu privire la tranzacțiile cu proprietăți imobiliare înregistrate anul trecut în această zonă a Bucureștiului. Comparând rezultatele consemnate în 2020 cu cele din 2019, în zonele ce intră în componența Sectorului 2 al Capitalei au putut fi observate atât creșteri, cât și scăderi ale numărului de achiziții înregistrate, cel mai semnificativ avans având loc în Pipera Sud (+64%), iar cea mai mare scădere petrecându-se în Floreasca (-49%).

Din punctul de vedere al valorii tranzacțiilor, însă, evoluții pozitive pot fi remarcate în majoritatea zonelor analizate, în frunte cu Ion Creangă (+34%), în vreme ce Pipera Sud se situează pe locul al doilea în clasamentul creșterilor (cu +27%). La polul opus, cea mai semnificativă scădere, în cuantum de 47%, a avut loc tot în Floreasca.

În cele de mai jos regăsești atât evoluția numărului de tranzacții, cât și prețurile de tranzacționare pe segmentul apartamentelor:

Zona Centrală

În zona Centrală a Capitalei au fost înregistrate, pe tot parcursul anului 2020, 1.207 de achiziții de imobile, în valoare totală de circa 108 milioane de euro. Spre comparație, în 2019 aveau loc 1.096 de asemenea operațiuni, în valoare totală de 95,3 milioane de euro, cifre ce ar indica un avans anual de 10% și, respectiv, 13% – ca număr, respectiv ca valoare a tranzacțiilor. Anul trecut, achizițiile de apartamente au fost cele mai numeroase în zona analizată (996 de operațiuni, cu o valoare de 89,3 milioane de euro), urmate fiind de cele având ca obiect case și vile (75 de contracte, în valoare de 11,7 milioane de euro), terenuri (15 achiziții, în valoare de un milion de euro) și alt gen de imobile (121 de achiziții, în valoare de șase milioane de euro).

Pe parcursul anului trecut, cele mai multe tranzacții înregistrate în această zonă a Bucureștiului, respectiv 470 din total (în valoare de circa 51 de milioane de euro), au vizat apartamente construite după anul 2000 – acest gen de unități locative ajungând, în T4 2020, la o valoare medie de vânzare de circa 1.830 de euro pe metru pătrat util. Pe de altă parte, cea mai redusă activitate de tranzacționare a fost consemnată pe segmentul locuințelor finalizate între 1945 și 1977: aici au fost achiziționate 113 imobile, în valoare totală de 7,7 milioane de euro, prețul mediu al acestora situându-se la 1.280 de euro pe metru pătrat la finele lui 2020.

Colentina

În Colentina au avut loc, în 2020, 724 de achiziții imobiliare, în valoare de circa 48 de milioane de euro. Raportat la rezultatele consemnate în 2019, din punctul de vedere al numărului de tranzacții poate fi observată o scădere de 13% (de la 830 de operațiuni); din punct de vedere valoric, însă, a avut loc un avans de 5%, de la 45,6 milioane de euro. Și în această zonă, tranzacțiile cu apartamente au fost predominante (608 operațiuni, în valoare de 43,6 milioane de euro), urmate fiind de cele cu alte tipuri de imobile (în număr de 77, în valoare de 0,8 milioane de euro), apoi de cele cu case și vile (20 de operațiuni, dar în valoare de două milioane de euro) și, respectiv, cu terenuri (19 achiziții, în valoare de 1,8 milioane de euro).

Raportat la perioada de construire, cele mai multe tranzacții consemnate anul trecut în zona Colentina, respectiv 230 din total (în valoare de 22,5 de milioane de euro), au vizat apartamente mai noi, adică finalizate după anul 2000 – prețul mediu de vânzare pentru această categorie de locuințe situându-se, în T4 2020, la 1.220 de euro pe metru pătrat util. Pe de altă parte, pe locul secund din punctul de vedere al activității de tranzacționare se situează locuințele finalizate între 1978 și 2000, care au făcut obiectul a 202 achiziții, cu o valoare totală de 12 milioane de euro – și la un preț mediu de 1.160 de euro pe metru pătrat în T4 2020.

Pantelimon

În Pantelimon au fost înregistrate, în 2020, 966 de achiziții de imobile, în valoare totală de 56,9 milioane de euro. Spre comparație, în 2019 aveau loc 953 de asemenea operațiuni, în valoare totală de 54,7 milioane de euro – rezultate ce ar indica un avans anual de 1% ca număr al tranzacțiilor, respectiv de 4% ca valoare a acestora. Ca și în Colentina, tranzacțiile cu apartamente au fost cele mai numeroase (765 de operațiuni, în valoare de 50,9 milioane de euro), urmate fiind de cele cu alte tipuri de imobile (136 de achiziții, în valoare de 3,3 milioane de euro), apoi de achizițiile de terenuri (56 de achiziții, în valoare de 2,4 milioane de euro) și, în fine, de cele având ca obiect case și vile (nouă achiziții, de 0,3 milioane de euro).

Pe parcursul anului trecut, cele mai multe vânzări înregistrate în această zonă a Bucureștiului, respectiv 288 din total (în valoare de circa 14,9 milioane de euro), au avut ca obiect apartamente construite între 1945 și 1977, acestea ajungând, în T4 2020, la o valoare medie de vânzare de circa 1.060 de euro pe metru pătrat util. Pe de altă parte, volume mai mari de tranzacționare au fost consemnate pe segmentul locuințelor construite între 1978 și 2000 (circa 19 milioane de euro) și, respectiv, pe cel al unităților finalizate după 2000 (17 milioane de euro) – valoarea medie de vânzare pentru acest gen de locuințe cifrându-se la 1.210, respectiv 1.400 de euro pe metru pătrat util la finele anului trecut.

Pipera Sud

În zona Pipera Sud au fost înregistrate, anul trecut, 739 de achiziții de imobile, în valoare de circa 56,4 milioane de euro. Comparativ cu rezultatele din 2019, din punctul de vedere al numărului de tranzacții poate fi observat un avans de 64% (de la 451 de operațiuni), iar, din punct de vedere valoric, un plus de 27% (de la 44,3 milioane de euro). Și în această zonă, tranzacțiile cu apartamente au fost cele mai numeroase (457 de operațiuni, în valoare de 46,2 milioane de euro), urmate fiind de cele cu alte tipuri de imobile (în număr de 229, în valoare de 6,1 milioane de euro), apoi de cele cu terenuri (52 de operațiuni, în valoare de 3,8 milioane de euro) și, respectiv, cu case și vile (o singură achiziție, 0,3 milioane de euro).

Din punctul de vedere al perioadei de construire, cele mai multe achiziții consemnate anul trecut în zona Pipera Sud, respectiv 442 din total, au avut ca obiect apartamente finalizate după anul 2000, valoarea cumulată a acestora cifrându-se la 45,4 milioane de euro, la un preț mediu de vânzare de 1.770 de euro pe metru pătrat util în trimestrul al patrulea al anului. De remarcat este faptul că acest gen de locuințe au consemnat o majorare semnificativă a prețului de tranzacționare pe parcursul anului anterior, de la o medie de 1.180 de euro pe metru pătrat în T1 2020 – fapt ce trebuie pus în legătură cu majorarea fulminantă a numărului de tranzacții, în contextul epidemiei de COVID-19.

Tei

În cartierul Tei au fost înregistrate, în 2020, 649 de achiziții de imobile, în valoare de 50,8 milioane de euro. Față de rezultatele din 2019, din punctul de vedere al numărului de tranzacții poate fi observată o scădere de 2% (de la 664 de operațiuni), în vreme ce, din punct de vedere valoric, a avut loc un avans de 7% (de la 47,3 milioane de euro). Și aici, achizițiile de apartamente au fost predominante (577 de operațiuni, în valoare de 44,4 milioane de euro), urmate fiind de cele de case-vile (35 de operațiuni, în valoare de 3,7 milioane de euro), apoi de tranzacțiile cu alte tipuri de imobile (29, în valoare de 1,7 milioane de euro) și, în fine, de cele cu terenuri (opt achiziții, în valoare de un milion de euro).

Defalcat pe perioade de construire, cele mai multe vânzări de apartamente consemnate anul trecut în cartierul Tei, respectiv 230 din total, au vizat unități finalizate între 1945 și 1977, valoarea cumulată a acestora cifrându-se la 12,8 milioane de euro – în condițiile unui preț mediu de vânzare de 1.200 de euro pe metru pătrat util, în T4 2020. Un volum ceva mai redus de achiziții, respectiv 208, a avut loc pe segmentul locuințelor finalizate între 1978 și 2000, a căror medie de preț a ajuns la 1.330 de euro pe metru pătrat util. Pe segmentul unităților construite după anul 2000 au avut loc 135 de tranzacții, la un preț mediu sensibil mai mare, respectiv 1.830 de euro pe metru pătrat util.

Floreasca

În zona Floreasca au avut loc, anul trecut, 103 tranzacții imobiliare, în scădere cu 49% față de cele 202 operațiuni consemnate pe parcursul lui 2019; pe de altă parte, valoarea cumulată a proprietăților achiziționate a înregistrat un recul similar, în cuantum de 47%, de la 15,8 milioane de euro, la 8,3 milioane de euro. Și aici, tranzacțiile cu apartamente au deținut majoritatea covârșitoare pe parcursul anului trecut, ele însumând 97 de operațiuni, în valoare de 7,8 milioane de euro; acestea au fost urmate, la egalitate, de celelalte segmente de piață, cu câte două achiziții – în valoare de 0,4 milioane de euro pentru terenuri și, respectiv, 0,1 milioane de euro pentru case și vile.

Din punctul de vedere al perioadei de construire, majoritatea tranzacțiilor cu apartamente consemnate în 2020 în zona Colentina au avut ca obiect, la fel ca și în 2019, locuințe finalizate între 1945 și 1977. Astfel, pe acest segment de piață au fost achiziționate 85 de imobile, față de 164 în anul anterior, prețul mediu de vânzare ajungând la 1.450 de euro pe metru pătrat util în T4 2020, în scădere de la 1.580 de euro pe metru pătrat în primele trei luni ale anului. Tranzacțiile cu imobile finalizate în alte intervale temporale au reprezentat, cumulat, doar 12 operațiuni, specifică acestei zone fiind inexistența unui stoc de locuințe noi disponibile spre vânzare.

Vatra Luminoasă

În zona Vatra Luminoasă au fost consemnate, pe tot parcursul lui 2020, 163 de achiziții de imobile, în valoare totală de circa 13 milioane de euro. Spre comparație, în 2019 aveau loc 166 de asemenea operațiuni, în valoare totală de 14,5 milioane de euro – ceea ce ar echivala cu un recul de 2% al numărului de tranzacții și, respectiv, de 10% al valorii acestora. Anul trecut, tranzacțiile cu apartamente au fost cele mai numeroase în zona analizată (139 de operațiuni, cu o valoare de nouă milioane de euro), urmate fiind de achizițiile de case și vile (14 proprietăți, în valoare de 3,6 milioane de euro), de terenuri (două achiziții, în valoare de 0,3 milioane de euro) și alte tipuri de imobile (opt achiziții, în valoare de 0,1 milioane de euro).

Pe parcursul anului trecut, cele mai multe tranzacții cu apartamente înregistrate în această zonă a Bucureștiului, respectiv 103 din total, au vizat unități locative construite între anii 1945 și 1977, acest gen de proprietăți având o valoare cumulată de 6,2 milioane de euro, în condițiile unui preț mediu de vânzare de 1.220 de euro pe metru pătrat util în T4 2020 (în scădere de la 1.330 de euro pe metru pătrat în T1). Pe de altă parte, locuințele construite între 1978 și 2000 au consemnat o creștere a prețului mediu de tranzacționare pe parcursul lui 2020, de la un nivel de 1.040 de euro pe metru pătrat la început de an, la 1.340 de euro pe metru pătrat, la finele acestuia.

Citește și: RAPORT: numărul și valoarea tranzacțiilor imobiliare din Sectorul 2 s-au majorat în 2020 față de 2019, în ciuda epidemiei de COVID-19

Citește și: RAPORT ANALIZE IMOBILIARE: prețurile locuințelor în T1 2021. Evoluția din ultimele șase luni, tipică pentru condiții normale de piață

Citește și: Raport T1 2021: Prețurile apartamentelor în cele mai căutate cartiere ale marilor orașe