Light Dark

Volumul lucrărilor de construcții a crescut în luna septembrie comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată cele mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). 

În luna septembrie, volumul lucrărilor de construcții a crescut ca serie brută cu 9,3%. Pe elemente de structură, creșterea s-a înregistrat la lucrările de construcții noi (+15,8%). În cazul lucrărilor de întreținere și reparații curente, dar și în cazul lucrărilor de reparații capitale s-au putut observa scăderi cu 4%, respectiv cu 1% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Sursă: date INS. Lucrările de reparaţii capitale – complexul de lucrări care se execută la clădiri şi construcţii existente după expirarea fiecărui ciclu de funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care au ca scop menţinerea caracteristicilor tehnico-economice ale construcţiilor pe întreaga durată de serviciu normată. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente – ansamblul de operaţii (zugrăvire, vopsire, repararea unor părţi neînsemnate).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 10,3%, arată datele INS. Pe elemente de structură s-au evidențiat creșteri la lucrările de construcții noi (+18%), lucrările de reparații capitale (+1,5%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (+0,5%).

Sursă: date INS

Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la construcțiile inginerești (+26,9%) și la clădirile nerezidențiale (+3,3%). Clădirile rezidențiale au scăzut cu 9,6%.

Volumul lucrărilor de construcții, în creștere pe parcursul lui 2023

În primele nouă luni ale anului, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut cu 12,5% la nivel național. Pe elemente de structură, majorările au avut loc în cazul lucrărilor de reparații capitale (+22,7%), în cazul lucrărilor de construcții noi (+13,1%) și în cazul lucrărilor de întreținere și reparații curente (+7%).

Pe obiecte de construcții au avut loc creșteri la construcțiile inginerești (+32,4%) și la clădirile nerezidențiale (+1,2%). Clădirile rezidențiale au scăzut cu 7,2%.

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 13,1%, majorarea fiind evidențiată la lucrările de reparații capitale (+24,4%), dar și în cazul lucrărilor de construcții noi (+13,4%) și în cazul lucrărilor de întreținere și reparații curente (+7,1%).

Pe obiecte de construcții, creșteri au avut loc la construcțiile inginerești (+32,5%) și la clădirile nerezidențiale (+1,2%), Clădirile rezidențiale au scăzut cu 6,3%.