Light Dark

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate contribuie la masterul universitar în ingineria securității în mediul construit.

casa telefonIndustria de securitate reuneşte la momentul actual aproximativ 180.000 de angajaţi la nivelul întregii Uniuni Europene. România se confruntă însă cu un deficit cronic de specialişti în acest domeniu, fapt care afectează, implicit, şi nivelul de dezvoltare al pieţei locale.

“Piața de securitate din România evoluează în ritmul dezvoltării societății, al nivelului de educație și cultură”, susţine Liviu Mateescu, preşedintele Asociației Române pentru Tehnică de Securitate (A.R.T.S.),  organizație care s-a implicat constant în susţinerea iniţiativelor de formare profesională şi alinierea la standardele europene.

Unul dintre cele mai recente proiecte la care A.R.T.S. contribuie activ este cel iniţiat de Facultatea de Ingineria Instalaţiilor de creare a unui master universitar în Ingineria securităţii în mediul construit. Proiectul urmăreşte crearea unui cadru organizat de formare a specialiştilor în domeniul securităţi fizice, promovând o abordare integrată a problematicii specifice.

“Prin intermediul acestui master vom acoperi două direcţii principale: securitatea la incendiu şi securitatea în clădiri. Ideea acestui master este ca absolvenții să integreze cât mai mult din aspectele specifice securității în clădiri și să aibă o viziune completă asupra problematicii securității în mediul construit”, a explicat Mihnea Sandu, conferenţiar dr. inginer în cadrul Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor.

Planul de curs, care urmează să fie definitivat, include o serie de materii principale, printre care se regăsesc tematici precum:

– Teoria propagării incendiilor;

– Modelarea şi simularea incendiilor în construcţii;

– Evaluarea riscului de incendiu al construcţiilor şi instalaţiilor;

– Legislaţia în domeniul securităţii la incendiu;

– Instalaţii de stingere a incendiilor;

– Sisteme de detectare şi alarmare la efracţie;

– Sisteme de securitate perimetrală şi de control al accesului;

– Sisteme de supraveghere video;

– Legislaţia în domeniul securităţii la efracţie;

– Analiza riscurilor la securitate fizică.

“Finalizarea celor doi ani de studii se va face prin susţinerea unei lucrări de dizertaţie, care se doreşte a fi elaborată de către absolvenţi în parteneriat cu agenţi economici. Ne dorim ca studenţii să interacţioneze cât mai frecvent pe durata celor doi ani de master cu mediul economic”, a precizat Mihnea Sandu.

Masterul, conceput ca o formă de învăţământ de doi ani,va fi organizat în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (din care Facultatea de Ingineria Instalaţiilor face parte), în colaborare cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Academia de Poliţie “Ioan Cuza” şi A.R.T.S..

“În elaborarea structurii acestui plan de master am beneficiat de un sprijin constant din partea A.R.T.S..  Şi sperăm că această relaţie de colaborare să continue pentru că, dacă pe partea de siguranţă la incendiu există experienţă şi competențe în cadrul facultăţii, pe zona de securitate fizică A.R.T.S., prin specialiştii săi ne poate oferi un ajutor important, astfel încât absolvenţii de master să acopere cât mai mult din cerinţele pieţei. Avem nevoie de sprijinul asociaţiei atât pentru dotarea laboratoarelor de tehnică a securităţii, cât şi ca sprijin didactic în cadrul activităţilor practice şi de laborator, prin intermediul cărora specialiştii A.R.T.S. pot transmite din experienţa lor şi viitorilor absolvenţi ai masterului”, a explicat Daniel Popescu, conferenţiar dr. inginer în cadrul Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor.

Sunt aşteptări confirmate deja, A.R.T.S. implicându-se activ nu doar în elaborarea planului de învăţământ, ci şi în dotarea unui prim laborator de Automatizări şi tehnica securităţii în spaţiul construit, iar relaţia de parteneriat urmează a fi dezvoltată pe parcursul acestui an, după cum a confirmat şi preşedintele A.R.T.S., Liviu Mateescu.